Om seglarskolan


I Västervik finns det två stycken segelsällskap - Westerviks Segelsällskap (WSS) och Westerviks Segelsällskap Wikingarna (WSSW).

Sedan våren 2015 har klubbarna slagit ihop sina ungdomsverksamheter för att gemensamt kunna marknadsföra sig och på så sätt också nå längre.

2015 blev segelsällskapen också certifierade av Svenska Seglarförbundet (SSF) att bedriva en seglarskola enligt deras mall. SSF har arbetat fram ett gediget utbildningsmaterial med tydliga kursplaner och mål för de olika utbildningsstegen. Seglarskolan har nu precis som i skolans värld en tydlig ram att förhålla sig till.

SSF ställer också krav på ledning och instruktörer, vilket vi håller hårt på. Minst 1 utbildad instruktör på 5 elever.

Gedigen jollepark


Till vårt förfogande har vi en jollepark bestående av 17 st optimister och 11 st 2-krona-båtar. Utöver detta finns det också två C55:or, två Monark 606 samt två st 2.4:or. De något större båtarna används i första hand av vuxenseglarskolan.

Totalt finns det båtar för att aktivera dryga 50 seglare!

Här är det tomt...


Ännu ingen text i denna box.

Kontaka oss alt. besök oss


   0768-329691 alt. 0738-189796

  info@seglarskolan.nu

Westerviks Seglarskola

Notholmsvägen 8

593 38 VÄSTERVIK